home
USTAWY
Sobota, 15 grudnia 2018 r.

 

Dokumenty zarządzania zasobami częstotliwości.

 

KRAJOWA TABLICA PRZEZNACZEŃ CZĘSTOTLIWOŚCI

 

 

  Krajowa Tablica Przeznaczeń Częstotliwości                    

 

 

 


 
 

DECYZJA MON W SPRAWIE ZARZĄDZANIA WIDMEM CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWYCH
W RESORCIE OBRONY NARODOWEJ
 

 

 

  Decyzja 353/MON z dnia 18.07.2008r

 

 


ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA,

ŻE URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE POLE ELEKTROMAGNETYCZNE POWODUJE ZAKŁÓCENIE PRACY INNEGO URZĄDZENIA

 

 

 

   Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2014 roku