home
KT
Sobota, 17 listopada 2018 r.

 Kancelaria Tajna jest organem wykonawczym Dyrektora Biura

 

Kancelaria jest odpowiedzialna za właściwe:

 

  • rejestrowanie;
  • przechowywanie;
  • kompletowanie;
  • obieg dokumentów niejawnych.

 

Za właściwą i terminową realizację zadań będących w kompetencji Kancelarii odpowiada Kierownik Kancelarii.